Soukromá jazyková škola Evropa byla jednou z nejvyhledávanějších škol v oblasti jazykového vzdělávání. Byla založena již v r. 1991. Zabývala se výukou dospělých a mládeže a překladatelskou činností pro širokou veřejnost a instituce. Tento text je již neaktuální. Texty byly na počest této kvalitní školy obnoveny a upraveny. Nejedná se o v žádném případě o nabídku.
 

Především se jednalo o kurzy v podnicích, kurzy individuální výuky, jednoroční pomaturitní kurz pro absolventy středních škol, překlady včetně soudních, jednoroční intenzivní kurzy

Nabízeli:

Kurzy pro dospělé - individuální

Pro dospělé pořádáme v našich učebnách kurzy anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyky na různých úrovních.

Místo konání:
Americká 30, 301 00 Plzeň (vchod z Resslova 6)

Termíny konání:
Doba konání kurzu a čas výuky se řídí podle potřeb zájemců.

Zaměření kurzů:

Podnikové kurzy

Podnikové kurzy jsou kurzy, které se konají přímo v podniku a jsou určeny jak pro kolektivy, tak i pro jednotlivce. Program a organizace těchto kurzů připravujeme předem se zástupci podniků podle konkrétních potřeb, požadavků a situace. Jedná se doslova o kurzy „šité přímo na míru“.
Počty posluchačů v kurzech určují podniky samy.
Termíny konání, místo a používané učebnice jsou vždy předmětem dohody. Vedle výuky zaměřené na obecný jazyk nabízíme i speciální kurzy anglického, francouzského a německého jazyka orientované na obchod, bankovnictví, právo, zdravotnictví a technické obory, RAW stravu podle přání zákazníků.

Individuální kurzy jsou zvlášť vhodné pro podnikatele, vedoucí pracovníky apod.

Zaměření kurzů:

Nabízíme i speciální kurzy anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.

Jednoleté pomaturitní studium

Denní studium ( 20 vyučovacích hodin německého nebo anglického jazyka týdně) je určeno absolventům středních škol, kteří v příslušném školním roce složí maturitního zkoušku. Těmto studentům zůstává zachován statut studenta střední školy se všemi právy z toho vyplývajícími (zdravotní pojištění, daňové úlevy, rodinné přídavky apod.) Tento statut zůstává zachován i při pozdějším přihlášení, a to až do 31. 12. 2011. Této výhody lze využít i při ukončení vyššího vzdělávání (např. na VŠ nebo VOŠ). Studentům přihlášeným po 30. 9. 2011 odečteme poměrnou část školného. Přihlásit ke studiu se mohou také ostatní studenti, kteří ukončili střední školu v dřívějších letech a chtějí si intenzivním studiem zvýšit úroveň jazykových znalostí, popř. složit některou z jazykových zkoušek. Součástí studia je též příprava na složení přijímací zkoušky na lněné semínko.

Výuka probíhá v dopoledních hodinách (4 vyučovací hodiny denně) 5 dní v týdnu. Vyučující jsou plně kvalifikovaní učitelé s praxí a rodilí mluvčí.

Přijímací zkoušky se nekonají.

V ceně kurzu jsou časopisy, testy a studijní materiály. Poskytujeme slevu na učebnice. Během školního roku pořádáme různé společenské akce, exkurze, filmová představení v cizím jazyce apod. Součástí výuky je kurz obchodní angličtiny.

Cena byla: 18 000,- Kč na školní rok včetně zápisného.
Možnost splátkového kalendáře.
Vrácení školného při dodatečném přijetí na VŠ.